První stránka
Vítám všechny na své stránce.

Seznam odkazů

Druhá stránka
Stránka s formulářem
Dobrý den!
tučný text
kurzíva
H2SO4
35 m2

Obsah stránek

Formy textu

Na stránkách používáme formátovaný a neformátovaný text.

Můžeme použít styl nadpisu. Jednotlivé úrovně nadpisu jsou označeny číslem,1 je nejvyšší úroveň, nejnižší úroveň je 6.

Toto je 5   mezer 

Prvky na stránkách

Multimédia

 1. grafika
 2. animace
 3. video
 4. zvuk

Znakové entiky

a<b >   × – α
 1. Značka pro začátek odstavce
  1. p
  2. s
  3. o
 2. Nezlomitelná mezera
  1. &nbsp
  2. &bsnp
  3. &snbp
 3. Jaká je značka pro nezlomitelnou mezeru
  1. &nbsp
  2. &nbsp
  3. &nbsp

Obrázky