prvni stranka

Václav Straka,

rodné číslo 550505/1201,

číslo OP 123456789,

bytem v Břeclavi, Národních hrdinů 212/19, dále jen „oprávněný“

a

Michal Mráka, rodné číslo 880606/5251, číslo OP 111777315, bytem v Břeclavi,

  1. Oprávněný z věcného břemene se zavazuje hradit společně s vlastníkem nemovitosti náklady na údržbu a opravy nemovitosti.
  2. Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající věcnému břemeni přijímá a vlastník nemovitosti je povinen toto právo strpět.

V Břeclavi dne 20. října 2008

....................... .......................

Mráka Michal Václav Straka

tabulka
pepa honza jana
1 2 3
ll l w
centrum