více informací o naší firmě najdete zde

V průběhu let došlo k několika převodům vlastnictví, přičemž v současné době majiteli společnosti jsou Ing. Miroslav Anděl a Ing. Lubomír Anděl. Předmětem podnikání je zemědělská prvovýroba a předměty podnikání s ním související. Společnost AGROSEV sídlí v bramborářské oblasti a specializuje se na pěstování sadbových a konzumních brambor. V obilovinách na pěstování osiv potravinářské pšenice a sladovnických ječmenů. Obhospodařuje celkem cca 680 ha zemědělské půdy z toho 570 ha orné půdy. Přibližně 300 ha půdy je ve vlastnictví společnosti nebo jejích majitelů ostatní půda je zajištěna dlouhodobými nájemními smlouvami na 5 – 10 let s vlastníky.

V živočišné výrobě se zaměřuje na chov skotu a především produkci mléka. Společnost chová celkem 550 ks skotu mléčného holštýnského plemene, z toho 250 dojnic. Tento chov je zapsán v české plemenné knize holštýnského skotu. Dále podnik chová i 50 ks masného skotu převážně plemen Galloway. V posledních letech společnost investovala do modernizace živočišné výroby, byla vystavěna moderní stáj pro 240 ks dojnic, vybavená dojícími roboty LELY Astronaut A4, díky které bylo dosaženo zvýšení dojivosti o téměř 50 % a zároveň snížení nákladů na ošetřovatele.

Společnost zaměstnává 12 pracovníků (včetně společníků), z toho 3 ženy. Čtyři pracovníci jsou zaměstnání v živočišné výrobě, 5 pracovníků v rostlinné výrobě a 3 pracovníci v řízení. Z 12 zaměstnanců je 5 mladších 35 let. Sezónní práce (sběr a třídění brambor, sběr kamene, selekce) zajišťuje společnost brigádnickou výpomocí.