Dobrý deň !
Vítam vás na svojej prvej stránke.

Tvroba stránok

Práca s textom

Súvislý text na stránkach obvykle rozdeľujeme do viacerých odstavcov.

Jedným z typov odstavcov je nadpis. Existujú rôzne úrovne nadpisov. Najvyššia úroveň je nadpis h1, najnižšia úroveň je nadpis h6.

Predformátovaný text

5     medzera

Fyzický a logický formát písma

tučné
kurzíva
preškrtnuté
podčiarknuté
dolný index
horný index
malý
veľký
nič

Zoznamy