Moje webovka

bla bla bla...

Ctrl + S (uložit)

ALt + F4 (zavřít okno)

F5 (zkopírovat)

Alt + tab (přepínání aplikací, přepnout ase do prohlížeče

Ctrl + F5, Ctrl + R (refresh prohlížeče)