Památky v Londýně

Big Ben a Westminster Palace

Big Ben je hovorové označení používané pro hodinovou věž, která je součástí budovy Westminsterského paláce na břehu Temže v Londýně a neformální pojmenování Velkého zvonu. Věž se tyčí nad severovýchodní částí paláce, ve kterém zasedá britský parlament.

Westminsterský palác (Palace of Westminster) označovaný také Houses of Parliament je sídlo Parlamentu Spojeného království – Sněmovny lordů (House of Lords) a Dolní sněmovny (House of Commons). Palác se nachází na severním nábřeží řeky Temže v Londýnském obvodu Westminster v sousedství dalších vládních budov na Whitehallu.

Tower Bridge

Tower Bridge je kombinovaný visutý a zvedací most v Londýně nad řekou Temží. Stojí nedaleko hradu Tower a spojuje londýnské City s městskou částí Tower Hamlets, která hraničí se čtvrtí Southwark. Někdy bývá chybně zaměňován s London Bridge, který stojí o necelý kilometr dále proti proudu. Vedle věže Big Ben, hradu Tower a budov parlamentu patří mezi historické symboly města.

Tower of London

Oficiální název londýnského Toweru je Palác a pevnost Jejího Veličenstva, Tower of London, ačkoli posledním králem, který ho používal jako palác byl král Jakub I. Bílá tvrz (White Tower), čtvercová budova s vížkou na každém rohu, která dala této pevnosti jméno, je uprostřed komplexů budov u řeky Temže v Londýně, sloužila jako pevnost, zbrojnice, pokladnice, mincovna, palác, místo poprav, observatoř, útočiště a vězení především pro vězně z vyšších vrstev. Poslední příklad použití dal vzniknout rčení poslat do Toweru, což znamená uvěznit. Alžběta I. zde byla vězněna v době vlády její sestry Marie, naposledy byl Tower použit jako vězení v době druhé světové války pro Rudolfa Hesse.

London Eye

Londýnské oko, anglicky London Eye (oficiální označení Coca-Cola London Eye, někdy také označováno Millennium Wheel, tedy Kolo tisíciletí) je od roku 1999 největší vyhlídkové kolo v Evropě (do roku 2006 i na světě). Je vysoké 135 m a stojí na západním okraji Jubilee Gardens na jižním nábřeží řeky Temže v Londýnském obvodu Lambeth mezi Westminsterským a Hungerfordským mostem. Sousedí s County Hall a na druhém břehu Temže stojí Ministerstvo obrany ve Westminsteru.

Buckingham Palace

Buckinghamský palác je oficiální londýnské sídlo britského panovníka a největší královská pracovna na světě. Výraz Buckinghamský palác nebo jen palác je pojem používaný pro označení vyjádření pocházející od členů královské rodiny. Buckinghamský palác má funkci londýnské rezidence královny Alžběty II., ale je i místem konání akcí státního významu, akcí pořádaných dvorem, místem oficiálních uvítání hlav států a velkou turistickou atrakcí. Je také místem, kde se Britové shromažďují v dobách národního veselí a krizí.

St. Paul´s Cathedral

Katedrála svatého Pavla (anglicky St Paul's Cathedral) je katedrála anglikánské církve, sídlo londýnského biskupa, stojící na Ludgate Hill v Londýnském obvodu City. Současná stavba pochází ze 17. století a je všeobecně považována za pátou katedrálu svatého Pavla.

Top 8 nejnavštěvovanějších muzeí a galerií Londýna

  1. British Museum
  2. Tate Modern
  3. The National Gallery
  4. Natural History Museum
  5. Southbank Centre
  6. Victoria and Albert Museum
  7. Science Museum
  8. Tower of London

Zdroje

Londýn. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21. 12. 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn

Big Ben. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 09. 02. 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Big_Ben

Westminsterský palác. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 07. 09. 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Westminstersk%C3%BD_pal%C3%A1c

Tower Bridge. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23. 09. 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tower_Bridge

Tower. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23. 04. 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tower

Londýnské oko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23. 12. 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDnsk%C3%A9_oko

Buckinghamský palác. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 09. 12. 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Buckinghamsk%C3%BD_pal%C3%A1c

Katedrála svatého Pavla. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15. 02. 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_Pavla

Number of visits to leading visitor attractions in London (UK) in 2019 [online]. In: . 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/630146/leading-london-visitor-attractions-uk/

Big Ben a Westminster Palace. In: Pinterest [online]. [cit. 2021-01-05]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/originals/24/80/b0/2480b0b55b6f9e82da23c8b8ee31d81f.jpg

Tower Bridge. In: Pinterest [online]. [cit. 2021-01-05]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/736x/f4/0d/90/f40d9096c6824cc6e641e294e2d67f24.jpg

Tower of London. In: The Grand Indian Wedding [online]. [cit. 2021-01-05]. Dostupné z: https://thegrandindianwedding.com/wp-content/uploads/2018/01/tower-of-london.jpg

London Eye. In: Activity Superstore [online]. [cit. 2021-01-05]. Dostupné z: https://res.cloudinary.com/activity-superstore/image/upload/v1589281050/web/products/fwwle/fwwle02.jpg

Buckingham Palace. In: Foxtons [online]. [cit. 2021-01-05]. Dostupné z: https://page-assets.foxtons.co.uk/news-images/2016/04/buckingham-palace/720.jpg

St. Paul´s Cathedral. In: St. Paul´s Cathedral [online]. [cit. 2021-01-05]. Dostupné z: https://i2.wp.com/cathedral.org.au/wp-content/uploads/2018/07/spc-london1.jpg?fit=720%2C480&ssl=1