Londýn

Základní informace

Londýn je hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ležící na jihovýchodě země 80 km od ústí řeky Temže. Produkuje 20 % HDP Spojeného království a londýnská City je jedním z největších světových obchodních center. Žije zde přibližně 8,91 milionu obyvatel. Londýn se spolu s New Yorkem a Tokiem řadí k nejdůležitějším městům světa. Londýn je rozdělen do 33 městských obvodů.

Historie

První větší obec na místě nynějšího Londýn založili Římané roku 43, ale roku 61 byla vypálena. V 2. století, v době největší slávy, zde žilo asi 60 000 obyvatel. Ve středověku se počet obyvatel z 18 000 v roce 1100 zvýšil na 100 000 v roce 1300. V polovině 14. století však do Londýna doputovala morová epidemie (černá smrt), která přivodila smrt asi jedné třetině obyvatel. Velký mor zasáhl město i v letech 1665 až 1666. Další katastrofu roku 1666 potom způsobil velký požár. City téměř vyhořelo, ale ztráty na životech byly minimální a i díky požáru mor skončil. Po expanzi města v 18. století se v letech 1831–1925 Londýn stal největším městem světa. Tento růst podpořila i první železnice. Železniční síť se rozvíjela velmi rychle. V roce 1863 začalo v Londýně fungovat první metro na světě. Při bombardování za druhé světové války zahynulo více než 30 000 obyvatel města a bylo zničeno značné množství budov. V poválečném období se během rekonstrukce používalo hned několik architektonických stylů, čímž se charakter města změnil. Ekonomický rozvoj v 80. letech 20. století mu vrátil pozici velkoměsta mezinárodního významu.

Geografie a podnebí

Londýn byl založen na severním břehu Temže, a protože po staletí přes ni vedl pouze jediný most (London Bridge), město se rozvíjelo převážně na sever od řeky.

Velmi často prší, ale většinou jen chvilkově. Největší mrazy mohou být v prosinci a lednu a na přelomu února a března. V létě jsou teploty mírné, ale zřídka se mohou objevit horké dny, s teplotami kolem 30 stupňů. Vzhledem k občas velmi silnému oceánskému vlivu, zde mohou být některé dny v létě teplotně velmi blízké těm nejteplejším zimním a obráceně, i v zimě může být až 15 stupňů.

Obyvatelstvo a náboženství

Stav při sčítání v roce 2011: 59,8 % – běloši (44,8 % bílí Britové; 2,2 % bílí Irové; 0,1 % cikáni a Irští Travellers; 12,1 % jiní běloši); 6,6 % Indové; 2,7 % Bangladéšané; 2,7 % Pákistánci; 13,3 % černoši (7,0 % – Afričané; 4,2 % Karibští černoši; 2,1 % jiní černoši), 5,0 % – míšenci; 1,5 % – Číňané; 1 3 % Arabové; 2,1 % ostatní.

Náboženství: 58,25 % – křesťané, 15,8 % – bez vyznání, zbytek tvoří jiné náboženství.

Ekonomika a vzdělání

Více než 85 % (3,2 milionů) lidí zaměstnaných v Londýně pracuje v odvětví poskytování služeb. Sídlí zde více než 480 mezinárodních bank. V City je proinvestováno více finančních prostředků než v ostatních deseti největších evropských městech dohromady a v Londýně je realizováno více mezinárodních telefonních hovorů než kdekoli jinde na světě. V Londýně sídlí banky, brokerské společnosti, pojišťovny, právní a účetní společnosti. Další kancelářské středisko vzniklo na východě v Canary Wharf, kde sídlí světové centrály společností HSBC, Reuters, Barclays a Clifford Chance, největší právní společnost světa. Dalším důležitým odvětvím je turistika, kde roční příjmy dosahují asi 15 miliard liber.

Londýn je sídlem mnoha univerzit a středních škol, které navštěvuje asi 378 000 studentů. Největší vysokou školou podle počtu studentů (125 000) ve Velké Británii a v Evropě je Londýnská univerzita. Královská univerzita a University College London byly podle výzkumu The Times Higher Education Supplement zařazeny mezi desítku nejlepších univerzit na světě. Britská národní knihovna u St Pancras je národní knihovnou Velké Británie a obsahuje asi 150 milionů exemplářů.

Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II, všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.

Zdroje

Londýn. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21. 12. 2020 [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn

London. In: 5 Minute History [online]. [cit. 2021-01-05]. Dostupné z: https://fiveminutehistory.com/wp-content/uploads/2016/05/Tower-of-London-1200-x-320.jpg