Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II, všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.


Základní informace

Slon je největší žijící suchozemský savec. Je charakteristický svým chobotem, což je kombinace nosu a horního rtu, který používá pro získání potravy. Slon je schopen svým chobotem zvednout náklad o hmotnosti až 1 tuny. V horku si často chobotem na sebe házejí písek, prach či vodu. Z tlamy jim vyčnívají velké zuby, takzvané kly. Slon je mimochodník, což znamená, že se pohybuje vždy oběma nohama na jedné straně těla. Jsou to býložravci a až 16 hodin denně jí. Dokáže spořádat až 270 kg potravy denně (trávu, listí, kořínky, květiny…).

Chobotnatci dokážou vnímat zvukové frekvence dvacetkrát nižší, než jaké slyší člověk a jsou k tomu vybaveni speciálními receptory nízkofrekvenčních vibrací na chobotu a nohách. Takto dokážou odhalit blížící se bouři a mohou se také vzájemně domlouvat (komunikovat) na značné vzdálenosti.

Domestikace

Sloni byli a jsou používáni k různým účelům. Váleční sloni byli používáni armádami na indickém subkontinetnu a Peršany. Indičtí sloni jsou používání pro transport ale i pro zábavu (cirkusová představení). Nicméně sloni nebyli nikdy plně domestikováni, samci slonů jsou v období říje velmi nebezpeční a obtížně se kontrolují. Sloni používaní lidmi jsou převážně samice. Váleční sloni jsou výjimkou. Je ekonomičtější chytit divokého mladého slona, než vychovat slona v zajetí.