Vznik

Vznik Bánoviec súvisel so staršou zaniknutou osadou Kupona, ktorá ležala na pravom brehu Ondavy. Na mieste dnešnej obce bol pravdepodobne majer, kam chodievali obyvatelia Kupony pracovať, ale nakoniec sa tu natrvalo usadili, nakoľko im Ondava rozvodňovaním robila veľké škody.To bolo aj príčinou neskoršieho zániku osady, len starý zvon z kuponskej kaplnky bol potom umiestnený v bánovskej zvonici.

Bánovce nad Ondavou sa postupne uvádzajú ako:

Po napadnutí územia bratríckym hnutím patrila väčšina majetkov a poddanských domácností postupne Sirmayovcom, Starayovcom, Ysepyovcom, Cselyovcom, Doboyvcom, Lobkoviczovcom.

Po okupácií, zrušení urbárov a vzbure sa Bánovce nad Ondavou stali strediskovou obcou.

Najstaršou budovou v dedine je reformovaný kostol.
Stavba prvého reformovaného kostola súvisí so vznikom cirkvi v roku 1610. Pozemok na jeho stavbu darovala A.Orozsová a v jeho veži bol zvon od prešovského zvonolejára J.Wierda z roku 1648. Na mieste pôvodneho kostola bol postavený v roku 1867 neoklasicistický kostol, prestavaný v roku 1924 a obnovený v roku 1955.

Kostol