Společnost Google

jméno, které se stalo pojmem...

Téma pro samostatný předmět

společnost Google je dnes natolik významná a její činnost tak rozsáhlá, že není možné vše ani přibližně v tak krátkém čase představit takže jen velmi stručně...

Základní informace o Google, Inc.

Jméno „Google“

od slova „googol“

toto slovo vytvořil Milton Sirotta a poprvé bylo použito v knize Mathematics and the Imagination představuje číslo, jež tvoří číslice 1 následované stokrát se opakující číslicí 0 název společnosti Google tak představuje nekonečné množství informací, které můžeme na webu nalézt dnes je slovo „google“ v oficiálním slovníku americké angličtiny (ve smyslu hledat na internetu) a přidává se tak ke slovům jako jsou „xeroxovat“, „photoshopovat“

Zajímavosti z „dávné“ historie

optimalizováno pro rozlišení 8oo x 600px