Společnost Google

jméno, které se stalo pojmem...

Téma pro samostatný předmět

společnost Google je dnes natolik významná a její činnost tak rozsáhlá, že není možné vše ani přibližně v tak krátkém čase představit takže jen velmi stručně...

Základní informace o Google, Inc.

  • sídlo: Mountain View v Silicon Valley jižně od San Franciska v Kalifornii
  • založení: Sergey Brin a Larry Page (1995)
  • v současnosti kolem 10 000 zaměstnanců, tržby 10 mld. $, zisk 2,7 mld. $
  • 47,7% podíl na světovém vyhledávání na internetu

Jméno „Google“

od slova „googol“

toto slovo vytvořil Milton Sirotta a poprvé bylo použito v knize Mathematics and the Imagination představuje číslo, jež tvoří číslice 1 následované stokrát se opakující číslicí 0 název společnosti Google tak představuje nekonečné množství informací, které můžeme na webu nalézt dnes je slovo „google“ v oficiálním slovníku americké angličtiny (ve smyslu hledat na internetu) a přidává se tak ke slovům jako jsou „xeroxovat“, „photoshopovat“

Zajímavosti z „dávné“ historie

  • 1995 - Sergey Brin (23) a Larry Page (24) se poprvé potkali na Stanford University
  • leden 1996 - začali spolupracovat na vyhledávacím systému nazvaném BackRub
  • 1998 - tento systém překonal všechny do té doby vyvinuté vyhl. systémy
    - založeno první Google data centrum, v Larryho ložnici (diskový prostor 1TB)
  • 1999 – centrum přesunuto do kanceláře na University Avenue v Palo Alto