Hello world!

Toto je nadpis 1.úrovně.

O mě kontakt

Nadpis 2. úrovně.

Mnozí lidé se opravdu snaží zalíbit se v‘em. Pojďme si říci, proč z toho nemůže vzejít nic dobrého.

Není to možné se zalíbit v‘em!

Zalíbit se naprosto v‘em jednodu‘e není možné. Můžete se o to samozřejmě pokou‘et, ale va‘e pokusy žalostně selžou. Znáte staré dobré přísloví „Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem v‘em“? I kdyby vás někdo pokládal za toho nejúžasněj‘ího člověka na světě, najde se jiný, který si bude myslet něco přesně opačného. Názory jiných jsou prostě jenom názory jiných, není to absolutní pravda Pokud se toužíte v‘em zalíbit, začnete si brát k srdci v‘echno, co o vás kdo říká. Úplně bezvýznamná poznámka, kterou na va‘i adresu pronese cizí člověk, vám dokáže zkazit celý den. Brát vážně v‘echno, co o nás říkají jiní, nemá smysl. Kdosi moudrý řekl: „Kompliment se dá říci také z lítosti a ohavnost ze závisti.“. V každém případě jsou v‘echna mínění vždycky subjektivní. Budete-li se snažit přizpůsobit se mínění lidí kolem sebe, nebudete nakonec žít svůj vlastní život, ale život někoho jiného.

Ne v‘echny názory jsou pro vás důležité

Proč si myslíte, že jsou v‘ichni ti

lidé pro vás tak důležití?
Jaký má pro vás konec konců vůbec význam, co si o vás myslí naprosto cizí lidé? Mnozí z těch, jejichž mínění hodnotíte tak vysoko, by vám nikdy nepodali pomocnou ruku, kdybyste se ocitli v nouzi. A řada z nich dokonce ani nezvedne telefon, až si budete potřebovat s někým promluvit. Má tedy cenu přikládat takový význam jejich mínění? Naslouchejte blízkým lidem, těm, kterým leží va‘e blaho opravdu na srdci. A rady v‘ech těch kamarádů, kteří jsou vám ničím, stejně jako vy jim, ty od sebe prostě odstrčte.

Neudělá vás to ‘ťastnými

Spousta lidí zkrátka bere mínění jiných příli‘ vážně. Zbavte se toho, protože i kdyby vás naprostá vět‘ina lidí vyná‘ela do nebe, ‘ťastni proto nebudete. Štěstí spočívá ve vnitřní jistotě, ve víře ve vlastní síly a ne v mínění lidí kolem. Lidé prostě rádi kritizují a odsuzují jiné Je to jedno z nejoblíbeněj‘ích lidských zaměstnání. Ať se máte za jak chcete slu‘ného a třeba i zajímavého člověka, stejně se najdou takoví, kteří vás zkritizují pro vá‘ zevněj‘ek, chování nebo názory. Ideální ve v‘em být člověk nemůže a lidé se rádi chytí sebemen‘ího va‘eho nedostatku, opomenutí nebo chyby. A nebudou to dokonce dělat ani z nějaké nenávisti nebo nepřátelství, prostě je jenom hrozně baví kritizovat druhé. Nikdo vás nezná líp, než vy sami. Takže opravdu nemá cenu vzru‘ovat se subjektivními názory jiných.

  1. kalhoty
  2. HTML
    jazyk pro psani webovych stranek
    UTF-8
    kodovani jazyka HTML

jmeno rodne cislo pohlavi
Petr 985894585
kameny