LEVICE

Historia Symboly mesta Zaujimavosti Kontakt

Základné informácie o meste Levice

Levice sú mesto na Slovensku, ležiace na západe krajiny. Sú sídlom najväcšieho okresu, a zároven 18. najväcším mestom na Slovensku. Mesto leží na lavom brehu dolného Hrona. Staré slovanské meno mesta bolo Léva, co znamená v preklade "lavá". Mesto sa nachádza na severovýchode Podunajskej nížiny, 110 km východne od Bratislavy, 40 km juhovýchodne od Nitry, 32 km juhozápadne od Banskej Štiavnice, 55 km juhozápadne od mesta Zvolen a 25 km od hraníc s Madarskom. Heraldické zviera mesta je lev. Farby mesta sú zelená a žltá.

Poštové smerové císlo: 934 01
Telefónne smerové císlo: 036
Nadmorská výška: 163 m.n.m.
Pocet obyvatelov: 34 384
Rozloha: 6099 ha
Hustota obyvatelstva na km2: 587


Územie mesta Levice je územný celok, ktorý tvorí katastrálne územie mesta a mestských castí.

Mestskými castami mesta sú:
Cankov
Horša
Kalinciakovo
Malý Kiar


Demografické údaje


Pocet obyvatelov mesta Levice a mestských castí (stav k 10.3.2011)
Muži Ženy Chlapci Dievcatá Spolu
Levice 13508 15210 2210 2150 33078
Kalinciakovo 229 223 24 29 505
Cankov 113 126 22 17 278
Malý Kiar 107 114 23 27 271
Horša 68 59 6 16 149
Nixbród 33 31 5 13 82
Ladislavov dvor 60 63 46 47 216
Géna 32 30 5 4 71
Krížny vrch 33 30 5 2 70
Spolu 14183 15886 2346 2305 34720

Každý den aktualizované údaje z databázy evidencie obyvatelov mesta Levice nájdete v casti eGov .

Si držitelom vodicského preukazu? Ak áno, zadaj do kolonky rok získania vodicského preukazu.

Preukaz je nutné vymenit najneskôr do 31.12.2013, po uplynutí tejto lehoty, preukaz stráca platnost.