Tvorba webu

Prvky na stránkách

  1. text
  2. nadpis
  3. odkaz
  4. obrázek
  5. graf

V editoru PSPad vytvořte nový dokument a při tom vyberte správný formát (HTML). Editor do nového dokumentu automaticky vloží tzv. základní kostru HTML dokumentu a k názvu souboru připojí správnou příponu.


Prostudujte kostru a značky v ní obsažené a pokuste se vysvětlit jejich význam.

tučné
kurzíva
přeškrtnuté
podtrhnuté
horní index
dolní index
větší
menší
silné

Znakové entity

  & © 1 < 10 °C ± ±

Rozvrh

Den Hodiny
1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
Pondělí M IE2 MNG STAT
Úterý TV VAT FJ SEI
Středa VS IT AJ RJ

Definice

První termín
definice prvního termínu
Druhý termín
definice druhého termínu
5     mezer

Zápis barev

Odkazy