Úvodní informace

O školce obecně

Naše mateřská škola se nachází na okraji obce v klidném prostředí Drahanské vrchoviny, obklopena pěknou přírodou a lesy. V těsné blízkosti se nacházejí dve hřiště, která jsou dětmi využívána po celý školní rok ke hrám a sportování. MŠ je jednotřídní. Dne 27.5.1996 byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení. Její kapacita je 30 dětí. Od 1.1.2003 je škola právním subjektem, jehož zřizovatelem je Obec Drnovice a statutárním zástupcem ředitelka školy. Součástí mateřské školy je školní kuchyně, ve které se připravuje celodenní strava pro děti, obědy pro zaměstnance i cizí strávníky. Kapacita školní kuchyně je 60 jídel. Budova mateřské školy byla postavena jako účelové zařízení pro výchovu předškolních dětí. V provozu je od roku 1980 a v roce 2005 proběhla její celková rekonstrukce dle platných předpisů. Nejdůležitější prostory, které tvoří areál MŠ, jsou třída, herna, sociální a hygienické zařízení a šatna. Přilehlé prostory jsou využity jako kabinet učebních pomůcek a sklad tělovýchovných zařízení a učebních pomůcek, sklad lůžkovin, ředitelna, šatna učitelek a šatna školnice. Herna je každodenně připravována k odpočinku a spánku dětí po obědě. Školní kuchyně a kotelna jsou odděleny od výukových prostor. Součástí školy je také školní zahrada s velkým pískovištěm.

Zaměstnanci

Kontakt

  Telefon Mobil Email Adresa
ředitelka 515 111 112 721 111 112 a.novakova@skolka.cz Na Žlebě 12,Drnovice
učitelka 515 111 113 721 111 113 j.novotna@skolka.cz
kuchyně 515 111 114 721 111 114 novackova@skolka.cz
školka 515 111 115 721 111 115 skolka@skolka.cz

výtvarná činnost