Paříž

Náměstí a bulváry

Náměstí svornosti

Place de la Concorde je největším náměstím Paříže. Náměstí bylo budováno v letech 1754 – 1763. Náměstí zdobí 3 000 let starý obelisk, který je vysoký 23 metrů a je zakončen zlatou špičkou. Tento monument pochází z egyptského Luxoru. Toto náměstí je dokola lemováno osmi ženským sochami, které symbolizují osm největších francouzských měst.

Avenue des Champs - Élysées

Champs-Elysées

Champs - Elysées je bulvár v Paříži v 8. obvodu a jedna z nejznámějších ulic Paříže. Bulvár začíná na náměstí Concorde a končí u Vítězného oblouku. Tato třída je tedy dlouhá cca 2. 2 kilometrů.
Můžeme zde najít spoustu luxusních obchodů, autosalonů, kaváren, restaurací a zábavních podniků.
Největší památkou této třídy je Elysejský palác, který pochází ze 17. století a je oficiálním sídlem prezidenta, ale bohužel není přístupný veřejnosti.