12. oddíl Kukačky Chotěboř

„Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II. Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.“

Co je skauting

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností. Junák – český skaut, z. s. sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.

Kdo jsou kukačky

Jsme dívčí skautský oddíl z Chotěboře. Patříme pod středisko Doubravka. Jsme dětská organizace, která usiluje o smysluplné naplnění volného času dětí. V dnešní době plné lákadel, zábavných, sebevzdělávacích i tvořivých kroužků a sportovního vyžití nabízíme od všeho tak trochu, ale i něco navíc. Nabízíme partu mladých lidí a kamarádů na celý život.

Pokud chceš a máš zájem:

  • zažít legraci

  • získat nové přátelé

  • poznat přírodu

  • oběvovat nové věci

  • překočit hranici svých možností

  • naučit se úctě k druhým

  • žít v souladu se skautskými zákony

  • Přijď se k nám podívat a zjisti více.