Výuka IE1 MZLU

Informatika pro ekonomy se vyučuje v bakalařském stupni studia. Předmět je zaměřen praktický, je vyučovan v počítačových učebnách.

Je ukončen zápočtem
a ohodnocen 2 kredity.

Obsah předmětu

  1. Počítačová grafika
  2. Prezentace informací
  3. Webové stránky

obrazek