Uvod Osoby Nova osoba Schodzky

Vytvořte webovou aplikaci pro evidenci přítelkyň, přítelů, adres, vztahů a schůzek. Hlavním prvkem aplikace je evidence osob a schůzek mezi nimi, tedy jakýsi adresář. U každé osoby se zaznamenává jméno, příjmení, věk, bydliště a kontaktní údaje. Každá osoba může mít libovolný počet kontaktních údajů (mobil, Jabber, Skype, …). Každá osoba může mít vztah s libovolnými jinými osobami v databázi. U každého vztahu se zaznamenává délka trvání a typ (známý, přítel, přítelkyně, manžel, …). Dále se také zaznamenávají schůzky mezi jednotlivými osobami. Schůzky se může účastnit libovolný počet osob. U schůzky se dále zaznamenává datum a místo. Využijte navržené schéma databáze a vytvořte pro tuto aplikaci databázi. Aplikace by měla umožňovat snadné přidávání a změnu osob a schůzek. Typy kontaktů jsou definované dynamicky v databázi a uživatel je může měnit. Osoba může mít více kontaktů stejného typu (např. dva emaily).

© Aplikovane programove vybaveni

Navstivte nasi oficialni stranku