Na úvod

Geografia

Mesto Trenčín sa leží v západnej časti Slovenska, na strednom toku rieky Váh. Je prirodzeným geografickým centrom stredného Považia. Z hľadiska administratívneho členenia Slovenskej republiky je správnym centrom Trenčianskeho kraja, ktorý tvorí 9 okresov:

  • Bánovce nad Bebravou
  • Ilava
  • Myjava
  • Nové mesto nad Váhom
  • Partizánske
  • Považská Bystrica
  • Prievidza
  • Púchov
  • Trenčín

Vďaka svojej strategicky výhodnej polohe je Trenčín významným centrom obchodu, hospodárstva, kultúry a športu. Svoje sídla a pobočky tu majú mnohé inštitúcie a spoločnosti. Dlhoročnú tradíciu v meste majú výstavy a veľtrhy. Mesto je známe i ako mesto pohody, každoročne je v meste organizový multikultúrny festival Pohoda. V súčasnosti v Trenčíne žije takmer 60 000 obyvateľov.

Demografia

Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2012

vek počet obyvateľov
0 – 6 rokov 3 105
6 – 18 rokov 5 331
18 – 60 rokov 34 358
60 a viac 12 719

Veková štruktúra obvateľstva podľa pohlavia k 31.12.2012

vek muži ženy
0 – 6 rokov 1 569 1 536
6 – 18 rokov 2 718 2 612
18 – 60 rokov 16 967 17 391
60 a viac 5 310 7 409

Zdroj: Mesto Trenčín