Stránky o HTML

Základní informace

Na stránce najdete informace o základech tvorby HTML stránek.
Stránky byly vytvořeny při výuce předmětu Informatika pro ekonomy 2 na Mendelově univerzitě v Brně.

Na stránce najdete informace o základech tvorby HTML stránek. Stránky byly vytvořeny při výuce předmětu Informatika pro ekonomy 2 na Mendelově univerzitě v Brně.

Druhy HTML značek


  1. Párové značky - strong, h1, ul
  2. Nepárové značky - br, hr
  3. Nepovinně párové značky - p, li