Nové Zámky Úvod Obyvatežstvo Vodné kaskády Zúgov Základná slovná zásoba

Obyvatežstvo

Národnostné zloženie v percentách
Rok1700 1720 1890 1910 1930 1938 1991 2001 2011
Maďari 61 46 71 91,43 45 88 31,1 27,5 22,36
Slováci 25 36 8 5,94 42 9,5 66,82 69,70 64,62
Nemci 13 17 4 2 - <0,1 <0,1
Rómovia - 3 - 0,8 0,12
Židia - 13 8,48 8 - 0,07 0,07
Nezistená - 11,71

Školstvo

Stredné školy

Vysoké školy