Nové Zámky Úvod Obyvateľstvo Vodné kaskády Zúgov Základná slovná zásoba

Nové Zámky

Nové Zámky (lat. Novum Castrum, maď. Érsekújvár, Érsek-Újvár, nem. Neuhäus(e)l, tur. Uyvar) je mesto na Slovensku, ktoré je centrom Novozámockého okresu v Nitrianskom kraji. Nové Zámky sa nachádzajú na brehu rieky Nitra, v strednej časti Podunajskej nížiny.

Podľa údajov z roku 2001 z 42 262 obyvateľov bolo v Nových Zámkoch 30 631 (69,67 %) Slovákov a 11 630 (27,52 %) Maďarov. Väčšia časť mestských kultúrnych pamiatok bolo zničených počas druhej svetovej vojny. Mesto je dnes charakteristické najmä množstvom športových a oddychových centier.

Nové Zámky
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky kraj
Okres Nové Zámky
Nadmorská výška 119 m n. m.
Obyvateľstvo 39 219