Aeroklub Poprad - Tatry

Prihláška na vyhliadkový let
Vyberte typ vetroňa:

Koľko minút chcete letieť:

Prehlasujem, že som zdravotne spôsobilý na let.
Zaplatíte:
0