Dobrý den!
Vítám všechny na své stránce. tučný text H2SO4 10 m2

Obsah stránek

formy textu

Na stránkách používáme formátovaný a neformátovaný text, můžeme použít styl nadpisu.

Jednotlivé úrovně nadpisu jsou označeny číslem, 1 je nejvyšší úroveň, nejnižší je 6.

Toto je 5   mezer

Prvky na stránkách

Multimédia

 1. videa
 2. obrázek
 3. animace
 4. zvuk

Znakové entity

a<b >   × – α
 1. Značka pro odstavec
   1. p
   2. s
   3. o
 2. Značka pro odstavec
  1. p
  2. s
  3. o

  Obrázky