Krásy Gemera
Úvodná stránka Kultúrne pamiatky Jaskyne Zaujímavosti Kontakt

História Gemera

Každý kút našej vlasti, a teda aj okres Gemer má svoje prírodné a kultúrne zvláštnosti, ktoré by sme ako jeho obyvatelia mali poznať a byť na ne hrdí. Tu žil od vekov skromný, pracovitý a inak nadaný ľud. Gemer a Malohont, pôvodne samostatné územia, boli v roku 1803 zlúčené do Gemersko-malohontskej stolice. V minulosti známe vysoko rozvinutým železiarstvom, neskôr ťažbou a spracovaním magnezitu. Pri Dobšinej bola v roku 1680 postavená prvá vysoká pec v Uhorsku. Zatiaľ čo v severnej časti regiónu prevažuje slovenské obyvateľstvo, v minulosti so značným podielom Nemcov, v južnej časti dominujú Maďari s početným zastúpením obyvateľov rómskej národnosti. Gemer a Malohont zohral významnú úlohu v slovenskom národnom živote, nakoľko tu pôsobili mnohí národní buditelia, spisovatelia a kultúrni pracovníci, najmä ako evanjelický kňazi. V náboženskej štruktúre sú zastúpení rímski katolíci, evanjelici a.v., reformovaní kresťania a na východnom Horehroní aj grécki katolíci. Nespočetné množstvom zámkov, protitureckých pevností a miest bohatých na kultúrno-historické pamiatky dokresľuje neopakovateľnú panorámu regiónu.

Mapa Gemerského regiónu