Tradice a zvyky

Nový rok

Na Nový rok zpívají děti koledy a šlehají při tom domácí zeleným proutkem, dostávají dárky. Chodí také pro svěcenou vodu.

Tři králové

Kristovým křtem (6. leden) začíná pro pravoslavné křesťany nový rok, vyzvání se na zvony, aby se zahnali zlí duchové zpět do podsvětí. Kmotři dávají dárky svým kmotřencům.

Masopust

Začíná 40 dní před Velikonocemi (datum je pohyblivé). S masopustem jsou spojeny také stravovací zvyklosti: 1. týden se pořádají zabíjačky, 2. týden v sobotu se smí jíst maso a 3. týden masopustu je hlavním jídlem sýr. Poslední neděli před půstem vrcholí veselí, pořádají se karnevaly (největší ve středomoří bývá v Patře). Na čisté pondělí (první den půstu), pak hospodyně myje celý den nádobí a děti pouští draky.

Den nezávislosti

25. března se slaví státní i církevní svátek. Den nezávislosti a Den Zvěstování Panně Marii. Jednak v tento den v roce 1821 začalo národněosvobozenecké povstání proti Turkům a jednak v tento den anděl Páně zvěstoval Panně Marii, že se stane matkou Kristovou. Děti věší na stromy barevné stužky a pastýři vyhánějí svá stáda z domu.

1. květen

Na prvního máje se oslavuje vítězství nad zimou, všichni tráví celý den v přírodě a do oken věší květinové věnečky. Pokud připadl na sobotu, je celý květen považován za nešťastný.

Den "NE"

28. října se slaví státní svátek nazvaný Den Oxi. Připomíná se tak den, kdy řecký diktátor Metaxas v roce 1940 odpověděl na Mussoliniho ultimátum jediným slovem: Oxi (Ne). Den se slaví vojenskými přehlídkami a průvody školní mládeže.

Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš (Nikolaos) 6. prosince je v Řecku patronem námořníků. Lidé házejí do moře tzv. kolibu (kaši), aby se tak mohli nasytit i ti, kteří v moři zahynuli.

Silvestr

Na Silvestra děti hrají karty a speciálním pokrmem je tzv. Vasilopita se zapečenou mincí, kdo ji najde, bude mít štěstí po celý rok.


Řecká hudba

Řecká hudba je rozmanitá a pestrá jako historie řeckého národa. Pod tímto pojmem se obvykle rozumí hudba a písničky vytvořené Řeky, a to jak individuálně tak kolektivně, v Řecku i mimo něj. Řecké hudbě se velmi podobá kyperská hudba, což je zapříčiněno především velkým množstvím etnických Řeků žijících na Kypru. Řecká hudba je velmi všestranná a má regionální odlišnosti. Jejím velmi silným prvkem je lidová hudba a i moderní hudba je silně ovlivněna folklórem.


Folklorní tance

Řecko je jednou z mála zemí na světě, kde si folklórní tance udržují tradici už od starověku. Tanec hrál v životě Řeků vždy velmi důležitou roli. Je to vyjádření lidských pocitů a každodenního života. Řekové tancují při náboženských svátcích, oslavách, svatbách a křtech. Ve starověku tancovali také, aby si zajistili úrodnost, aby se zbavili deprese nebo vyléčili nějaké onemocnění. Tancovali, když se připravovali do války, ale i při oslavách vítězství. Tanec v Řecku byl a stále je považován za nejvyšší formu umění.

Většina řeckých tanců jsou tance kruhové. Začíná se pravou nohou a pohyb je proti směru hodinových ručiček.Tanečníci se drží za ruce, za ramena nebo za pásky a první tanečník drží ve své pravé ruce šátek.

Na ukázku typického tance Sirtaki se můžete podívat zde.