Prvky na stránkách

 1. text
 2. formátovaný text
  1. nadpisy
  2. seznamy
  1. tabulka
  2. obrázek
  3. komentář
  4. drobné graf. prvky
  5. multimediální prvky
  6. skripty

  Logické styly písma

  Potřebujeme zvýraznit nějakterý pojem v textu. a2 + b2 = c2

  znakové entity

  100 000
  '

  Napis 1. úrovně

  Dobrý den, vítám Vás na své strance.

  Úkoly

  Část I: Seznámení s technologií WWW 1. Pokuste se vysvětlit pojmy server, prohlížeč (klient), stránka, web, editor. 2. Seznamte se s principem služby WWW a komunikací mezi klientem a serverem. 3. Seznamte se s editorem PSPad pro tvorbu webových stránek a jeho možnostmi (barevné zvýraznění syntaxe, nastavení šířky řádku, vkládání barev, tabulka symbolů apod.). 4. Rozmyslete si téma webové stránky, kterou budete postupně ve cvičeních vytvářet. Cvičící bude pravděpodobně vytvářet stránku na neutrální téma, kterým se můžete inspirovat.