Ocenenia v roku 2004

 1. Hráč roka v ATP
 2. ATP najobľúbenejší hráč fanúšikov
 3. ATP Cena Stefana Edberga za športové chovanie
 4. Európsky hráč roka v ATP
 5. ITF majster sveta
 6. Tenista roka v Sports Illustrated
 7. Švajčiarsky športovec roka
 8. Švajčiar roka
 9. Európsky športovec roka
 10. Reuters International športovec roka
 11. BBC Overseas Sports Personality of the Year osobnosť roka
 12. Interntional Tennis Writers Association (ITWA) hráč roka
 13. ocenenie Golden Bagel Award