Základní informace | Flóra | Vodstvo | Vrcholy | Turistické zajímavosti

Bílé Karpaty

Pohoří Bílé Karpaty (slovensky Biele Karpaty) se nachází na hranicích mezi Moravou a Slovenskem. Z geomorfologického hlediska je celek součástí subprovincie Vnější Západní Karpaty a oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z geologického hlediska jde o kombinaci dvou gologických podkladů. První – větší část – tvoří flyšový podklad s převahou pískovce, slepence a jílovce. Druhou – menší část – tvoří bradlové pásmo s výraznou převahou odolného vápence.

CHKO

Centrální části pohoří je na slovenské straně chráněna v Chráněné krajinné oblasti Biele Karpaty a na straně České republiky v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla zřízena 3. listopadu 1980. Celková rozloha chráněné oblasti je 715 čtverečních kilometrů a leží v nadmořské výšce 175 – 970 m. CHKO zasahuje do okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. V roce 1996 bylo zařazeno na seznam biosférických rezervací UNESCO.

Národní přírodní rezervace

  1. Čertotyje
  2. Javořina
  3. Jazevčí
  4. Porážky
  5. Zahrady pod Hájem