Vnímání žluťoučkého koně

Veronika Aujezdská

Anotace:

Příspěvek „Vnímání hudebního díla“ představuje několik základních tezí současné hudební sémiotiky v kontextu možné aplikace na výuku hudební výchovy na středních školách. Objasňuje principy hudebního „jazyka“ (paradigmatu), jenž se v každé stylové i žánrové rovině liší, a stanovuje si „jazyk“ Mozartova klasicismu jako východisko k uvědomělému poslechu hudebního díla. Rovněž je zde představena ojedinělá metoda, jež je určena k ověřování výsledků práce.
Obr. 1: Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy... (Foto http://slawik.com)