Historie města

Historie města sahá až do roku 1000, od kdy tato oblast byla nazývána Aemstelle. Kolem ní se začali kopat odvodňovací kanály zvané grachty. Nízká hladina vody v kanálech byla udržována pomocí přehrad. Ve 13. století byla jedna přehrada vztyčena v ústí řeky Amstel. Takto vznikl název města Amsterdam. Po roce 1306 město získává městská práva a vzkvétá díky obchodu s hanzovními městy jako je např . Hamburk. Od 15. století byl Amsterdam obchodně nejdůležitějším městem v Nizozemsku a město se stále rozšiřovalo. Protože město leží na bažinách musely se při jeho rozšiřování kopat další kanály a stavba domů se zakládala na dřevěných kůlech. Takto vzniká charakteristický pohled na Amsterdam. Po osmdesátileté válce, která vedla ve vyhlášení a vzniku nezávislé republiky spojených nizozemských provincií se tato republika se svou náboženskou tolerancí stává obchodním centrem. Migrují sem židé ze Španělska a Portugalska, bohatí obchodníci z Antverp a Hugenoti z Francie. Kolem roku 1570 mělo město asi 30 000 obyvatel, v roce 1622 už asi 100 000 obyvatel a na konci 17. století 200 000 obyvatel. Takový růst byl srovnatelný s růstem Londýna nebo Benátek.

Sedmnácté století je považováno za zlatý věk města a celého Nizozemí díky jeho mezinárodnímu obchodu. Na počátku tohoto století byl Amsterdam nejbohatším Evropským městem. Z Amsterdamu lodě vyplouvali do Severní Ameriky, Indie, Afriky a dalších zemí. Díky tomu byl Amsterdam nejdůležitějším městem námořní přepravy a předním finančním centrem Evropy. V 18. a 19. století prosperita Amsterdamu poklesla, a to i díky napoleonským válkám. Během průmyslové revoluce se situace zlepšila. Byl postaven kanál, který spojil přímo město se splavným veletokem Rýnem. Severomořský kanál spojil město se Severním mořem. Oba tyto kanály zlepšili spojení Amsterdamu se zbytkem světa. Díky těmto změnám mezi lety 1850 a 1900 se počet obyvatel zdvojnásobil.

Konec 19. století je nazýván zlatou dobou, protože v této době bylo postaveno vlakové nádraží, koncertní hala a několik muzeí. Během první světové války neutrální, avšak důsledky války Amsterdam zažil v nedostatku potravin. V průběhu 2. světové války město okupovala Německá vojska a více než 100 000 židů bylo deportováno do koncentračních táborů. Nejznámější z nich se stala dívka Anne Frank jejíž deník byl vydán v několika jazycích