Výchova a ochočení

Výchova a ochočení

Jak si ušáka ochočit, jaké metody zvolit pro výchovu?


Králík myslí ve vzorcích chování, tzn. naučí se reagovat na signály které se často se stejným výsledkem opakují. V této fázi by jistě nebylo na škodu připomenout známý Pavlovovův reflex. Pro další výchovu je totiž pochopení králičího myšlení klíčové.

Může přijít na zavolání


Nejlepší je začít s asociacemi už odmala. Zvykat králíčka na určitý systém podávání potravy nebo čištění záchůdku, ochočování a výchova pomocí motivace – jako pochvala pohlazení, milé slovo, nějaký mls. Pokud chceme králíčka naučit, aby registroval podávání potravy nebo mlsu, zamlaskejte předtím, nebo zašustěte pytlíčkem či zachrastěte krabičkou. Králíček si velice rychle osvojí tento zvuk, který pro něj bude znamenat "podává se dobrota". Během 2 měsíců může králíček přiběhnout na zamlaskání v 60 % případech, do půl roku až na 99%. Některé asociace ovšem vzniknou samovolně tak, že králík sám odkouká nějaké pravidlo. Například při vrznutí dveří od ledničky, z které vyndáváte pro králíčka zeleninu, si brzo spojí právě s touto činností. a králíky nekřičet, nebít je, nešlapat po nich Jakmile si váš králík spojí nějaký zvuk, situaci, tón hlasu, váš výraz, naklonění těla nebo styl napřažení ruky s určitým důsledkem, je to poměrně spolehlivé a obtížně odnaučitelné. Z předcházející části tedy snadno odvodíme i negativní asociace. V případě, že si s vaší osobou králík spojí bolest, křik, častá kopnutí (ačkoli neúmyslná) nebo jiné nepříjemnosti, bude se vás prostě bát, nebo k vám nezíská takovou důvěru jak byste chtěli. U některých králíků to dokonce může vést k agresivitě. Nesmíte dopustit aby se vás králík bál! To samozřejmě neznamená, že mu musíte všechno dovolit. Je ovšem třeba zvolit takové způsoby, jak králíkovi ukázat že něco nemá dělat, aby to nevedlo k jeho strachu z vás.

Pochvaly


Důležité při výchově jsou pochvaly. Jsou jedním z klíčových bodů. Když se králík zachová tak, jak chcete – např. vykoná svoji potřebu na správném místě, okamžitě (pokud možno ještě při jeho akci) ho důkladně pochvalte. Opět můžete posílit kladnou asociaci, že dělání bobečků na tomto místě vyvolává pochvalu a příjemný tón hlasu páníčka. Zvířata poznají když je chválíte. Můžete je pochvalou velice dobře motivovat ve výchově, lépe než metodou trestů.

Negativní signály – metoda trestů na králíka neplatí


Metodu trestání na králíka v žádném případě nezkoušejte. Není to pejsek a neplatí na něj. Jen byste se Vás začal bát. NIKDY KRÁLÍČKA NEBIJTE A NEBUĎTE NA NĚHO HRUBÍ!!

Místo trestů můžete zkusit využít negativní signály, které si králíček nespojí přímo s Vaší osobou. Stejně jako s odměnou si králíček dokáže některé situace spojit s nepříjemnými pocity. Pokud uvidíte, že králík jde tam, kam nemá chodit, stačí vždy hlasitě zatleskat. Zvuk hlasitého tleskání je králíčkovi nepříjemný. Druhá varianta je hodit po něm něco měkkého, například zmuchlanou papírovou kuličku, balíček papírových kapesníků nebo zmuchlanou ponožku.


Králíci.cz [online]. [cit. 2021-03-12]. Dostupné z: http://www.kralici.cz/pages.asp?f=vychova.