Cesta The Nose

Klasická lezecká cesta na vrchol sa nazýva The Nose (Nos). Poprvýkrát ju voľne preliezla Lynn Hill v roku 1993. Cesta The Nose je tiež vyhľadávaným cieľom rýchlostných lezcov. Pod rýchlostným lezením môžeme rozumieť disciplínu športového lezenia, pri ktorej sa lezci snažia preliezť danú cestu v čo najkratšom čase.

Hoci výstupy ciest v tejto stene trvajú zvyčajne niekoľko dní, najvýkonnejší lezci túto cestu zdolali rýchlejšie ako za dve hodiny.

Tabuľka nižšie zachytáva vývoj niektorých rýchlostných rekordov

Rok Lezci Čas [hod:min]
1975 Jim Bridwell, John Long 17:45
1991 Hans Florine, Andres Puhvel 6:01
Peter Croft, Dave Schultz 4:48
2010 Dean Potter, Sean Leary 2:36
2018 Alex Honnold, Tommy Caldwell 1:58

Zdroje

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lezen%C3%AD_na_rychlost

https://cs.wikipedia.org/wiki/El_Capitan

https://www.nationalgeographic.com/news/2018/06/alex-honnold-tommy-caldwell-speed-record-el-capitan-nose-yosemite-culture/

https://www.businessinsider.com/photos-of-el-capitan-seen-through-googles-vertical-street-view-2015-7#this-is-the-nose-one-of-the-most-famous-walls-of-el-capitan-google-partnered-with-three-world-renowned-rock-climbers-lynn-hill-alex-honnold-and-tommy-caldwell-for-this-project-1