Zdolávanie steny

Ešte v 30. rokoch 20. storočia bolo zdolanie steny považované za nemožné. S vývojom lepšieho horolezeckého vybavenia si však mnohí lezci od 50. rokov čoraz častejšie pohrávali s myšlienkou, že by stena predsa len mohla byť prelezená.

Prvý, komu sa podarilo takmer kilometer zvislej steny zdolať, bol americký lezec Warren Harding. Po jeho prelezení v roku 1958 nasledoval prelez Royala Robbinsa, ktorý so svojím tímom ustanovil nepísaný, dodnes rešpektovaný štandard pre lezenie na El Capitan: rýchle lezenie za pomocou čo najmenšieho počtu fixných istiacich bodov. V roku 2017 stenu zdolal Alex Honnold, tentokrát úplne bez istenia.

Prvolezec Warren Harding

Zdroje

https://https://cs.wikipedia.org/wiki/El_Capitan

https://sk.pinterest.com/pin/374854368954330509/

https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f5c674668dfc4f3eaa6643fa264ccade