Dobrý den! Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České republice. Jejímu počátku předcházely od roku 1864 snahy o vznik vysokého zemědělského učení na Moravě, které však ztroskotaly na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Teprve vznik samostatné Československé republiky v říjnu 1918 umožnil jeho založení.

odkazy

fotogalerie
 1. mercedez
 2. škoda
 3. ford

 4. vše co potřebuješ

  Tabulka

  denhodiny
  1. 2. 3. 4.
  pondělí MAT AJ IE ZSV
  úterý LAT RJ NJ SL
  středa MAT AJ IE VA1
  čtvrtek KFC AJ IE VA2
  pátek VV HV DEJ ZEM