Moje webovka

Bla bla bla...

Ctrl + S (uložit)

F5 (zkopírovat do public_html)

Alt + Tab (přepínání aplikací, přepnout se do prohlížeče)

Ctrl + F5, Ctrl + R (refresh projlížeče)