Přesun stránek

Stránky byly přesunuty na adresu http://user.mendelu.cz/xhaluza/.