opakovanie

prvý termín
vyklad prvého termínu
druhy termin
vyklad druheho terminu
vyklad tretieho terminu
vyklad trretietho

fotogaleria

nejaky strom nejaky strom nejaky strom nejaky strom nejaky strom nejaky strom