Projekt do předmětu Informatika pro Ekonomy 2

Objevte Lexus

1. Objevte Lexus

Smělý. Odlišný. Zaměřený. Design našich aut je okamžitě rozpoznatelný a nikdy nezapomíná vyvolávat emoce a inspirovat k novým nápadům, překračujícím dosavadní hranice. Vše, co vytváříme, kdysi začalo nějakým smělým nápadem. Při hledání inspirace se neřídíme místem ani časem - čímž rozvíjíme své neotřelé myšlení a svěží kreativitu. Právě díky tomuto postupu je stylistické ztvárnění našich vozů tak jedinečné.

1.1 OD SMĚLÝCH NÁPADŮ K NEPŘEHLÉDNUTELNÉMU DESIGNU
Cílem designu je provokovat, s odvahou, kuráží a sebejistotou. Záměrně ignorujeme davový způsob myšlení, a naopak vždy zkoumáme nové koncepce, nové výsledky a nové způsoby sebevyjádření.