Informace

Tento dětský zájmový kroužek zaměřený na sport vznikl v roce 2014 v rámci projektu Sportovci do škol. Je v různých základních školách. Tento web bude konkrétně demonstrovat lekce na ZŠ Zeiberlichova. Hlavní trenérkou je zde Tereza Gavendová a jejím asistentem je XY. Lekce probíhají v určených dnech po vyučování v tělocvičně základní školy. Pokud je pěkné počasí, jde se ven na hřiště.

Skupiny jsou rozděleny podle věku dětí. Tohle rozdělení je především vhodné pro děti, aby byli mezi svými vrstevníky a všichni měli stejné podmínky. Ale pokud rodiče cítí, že jejich dítě zvládne i lekci se staršími dětmi nebo naopak není to žádný problém. Stačí se domluvit s trenérkou.

Každá lekce je obsahem odlišná. Snažíme se dětem ukázat všechny sporty zábavnou formou. Nedbáme na to, aby provedení všech cviků bylo stoprocentní, ale aby to děti bavilo. Je pro nás totiž důležité jim ukázat, že sport může být i zábava a postupem času jim ukazujeme, jak se v různých sportech zlepšují nenásilnou formou. Občas s nimi hrajeme jen hry ale také je učíme atletice nebo gymnastice. Takže každé dítě si v tomto kroužku může najít své.