Stránka o HTML

Co zde najdeme?

Na tejto stránke bude návod
pro tvorbu webu, jednoduché i zložité značky (tagy). I vše pro účely predmět pro ekonomy 2 na Mendelovej univerzite.

Na tejto stránke bude návod pro tvorbu webu, jednoduché i zložité značky (tagy). I vše pro účely predmět pro ekonomy 2 na Mendelovej univerzite.

Na tejto stránke bude návod pro tvorbu webu, jednoduché i zložité značky (tagy). I vše pro účely predmět pro ekonomy 2 na Mendelovej univerzite.


Typy značek

  1. Povinne parove
  2. Nepovinne
  3. Neparove