Paříž

Paříž je křižovatkou Francie a jednou z nejdůležitějších křižovatek světa. V současné době patří Paříž jako politické, administrativní, ekonomické a kulturní centrum mezi největší a nejvýznamnější velkoměsta. Je nejtypičtějším příkladem hlavního města, které je protipólem života v zemi. Londýn, Tokio nebo Řím a mnoho dalších politických metropolí nehrají ve svých státech tak důležitou úlohu, jako je tomu v případě Paříže téměř ve všech oblastech. Pod názvem Paříž dnes chápeme nejen město Paříž s nezaměnitelným historickým centrem, ale i rozsáhlou aglomeraci s plochou přes 1800 km2 a 8,5 milióny obyvatel. Každý šestý Francouz je Pařížan nebo žije na předměstí hlavního města. Francouzská města, jež následují v počtu obyvatelstva za Paříží, Lyonem a Marseille jsou sedm až osmkrát méně lidnatá. V pařížské aglomeraci žije více než čtvrtina veškerého městského obyvatelstva Francie. Tato převaha, kterou nenajdeme ve Velké Británii, ani v SRN, v Itálii nebo v Japonsku, má velký vliv na život a ekonomiku celé země.


Klimatické podmínky a kulturní rozdíly mezi francouzskými regiony umožňují následující rozdělení dle světových stran:

  1. severní Francie: Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Pikardi
  2. východní Francie: Champagne, Alsasko, Franche-Comté, Lotrinsko, Rhône-Alpe
  3. západní Francie: Akvitánie, Bretaň, Pays de la Loire, Poitou-Charentes
  4. střední Francie: Auvergne, Burgundsko, Ile-de-France, Limousin, Údolí Loiry (Centre)
  5. jižní Francie: Riviera-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Midi-Pyrenées

„Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II. Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.“