Tieto stránky obsahujú webové rozhranie pre prístup k databázam klientov, schôdziek, vzťahov, a kontaktov.

-> Vektorová grafika úloha 1 <--> Rastrová grafika úloha 2 <--> DIF <--> DIF <-