Želva zelenavá

Zajímavosti

Želva zelenavá se dožívá 60-80, podle některých pramenů 50-100 let.

Pohlaví lze u želv spolehlivě určit teprve v šesti, obvykleji až v deseti letech.

Pro suchozemské želvy byly uspořádány v březnu 2012 v Brně-Bystrci závody, pravděpodobně první oficiálně povolené v České republice. Zúčastnila se čtyři zvířata, zvítězila šestiletá samice želvy zelenavé Wendy, hned v závěsu za ní byl Pan Želva.
zavod

Zdroj obrázku: http://www.nature-photogallery.eu/cz/foto/2222-zelva-zelenava/?puvod=245
Testovací kvíz:

Jakou formu ochrnany má želva zelenavá?

Co je z hlediska dlouhodobé stravy nejlepšé pro želvu zelenavou?

Kolika let se standartně dožívá želva zelenavá v dobrých podmínkách?

Želva potřebuje ke svému vývoji zajistit umělý zdroj:„Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II. Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.“

Zdroje obsahové části:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelva_zelenav%C3%A1

http://www.zelvazelenava.cz/Zelva-zelenava-Testudo-hermanni.html