Želva zelenavá

Ochrana

Želva zelenavá je chráněná úmluvou CITES, kdy želvy spadají do skupiny CITES "A". Želva zelenavá konkrétně do přílohy ES "A" a do příloha CITES II. Vlastník (majitel) želvy potřebuje tedy Cites dokumenty ("registrační list exempláře ohroženého druhu živočicha nebo rostliny") a při prodeji či nákupu také výjimku ze zákazu obchodní činnosti ("žlutý doklad"). Vzhledem k tomu, že je většina želv přímo ohrožena vyhynutím a jmenovitě uvedena na seznamu CITES I, II a III, prodej a koupě jsou limitovány podmínkami těchto dokumentů. S těmito dokumenty pak dochází k přeregistraci želvy na nového vlastníka. Prakticky to znamená, že neregistrovaná zvířata mohou být zabavena a pokud je znám jejich původ, na náklady majitele pak navrácena do místa původu.

vajicko

Zdroj obrázku: http://terareptilium.cz/clanky/testudo-hermanni--zelva-zelenava--ii./


„Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II. Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.“

Zdroje obsahové části:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelva_zelenav%C3%A1

http://www.zelvazelenava.cz/Zelva-zelenava-Testudo-hermanni.html