Želva zelenavá

Chov

Nejvhodnější je chov ve venkovních výbězích, kde mají dostatek sluníčka a přirozené potravy. Prostorem pro výběh nešetřete, čím větší tím lépe se želva cítí a prospívá (základ 2m2 a více pro jednu až dvě želvy). Základem potravy by měly být různé traviny a listy bylin (smetánka, vojtěška, jetel, ptačinec, kopřivy, jitrocel a různé plevelné rostliny), přidávat můžeme jemnější seno. Čínské zelí je pak základ zimní potravy, salát je pro vysoký obsah dusičnanů poměrně nevhodný. V menší míře podáváme zeleninu a ovoce. Důležité je doplňování vápníku formou posypu potravy uhličitanem vápenatým a to především v zimním období kdy není dostatek bylinné stravy z přírody.

Pro správný chov želvy je zásadní zajistit zvířeti dostatečný přísun ultrafialového záření. Ideální je venkovní chov s expozicí na slunci, při chovu v teráriu je zcela nezbytné zajistit dostatečný osvit umělým zdrojem UV záření. Želvám je velmi vhodné doplnit stravu umělým zdrojem vápníku. Komerčně nabízené vitamínové doplňky nejsou nutné, někteří chovatelé je dokonce označují za škodlivé a při nesprávném dávkování smrtící. Ačkoli termín "suchozemská želva" sugeruje, že želvy vyžadují pobyt v suchém prostředí, opak je pravdou. Želvám je nutné zajistit trvalou přiměřenou vlhkost chovného prostředí, především podloží. Nedodržení vede k různým problémům, vysychání želvy, následné odumírání ledvin a růstovým deformacím krunýře (pyramidování).

K rozmnožování je nutné zachovat přirozený biorytmus a želvu zazimovat. Ta musí být v dobré kondici, kterou zjistíme podle celkového vzhledu želvy a jejího chování. Spolehlivé je i zjištění podle hmotnostních přírůstků. Želvu pravidelně od jara vážíme v cca měsíčních intervalech, želvy by se měly do podzimu vykrmit a přibrat. Pokud je hmotnost stejná jako na jaře nebo klesá není vše v pořádku a zimování by nebylo úplně na místě.

pareni

Zdroj obrázku: http://terareptilium.cz/clanky/testudo-hermanni--zelva-zelenava--i./


„Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II. Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.“

Zdroje obsahové části:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelva_zelenav%C3%A1

http://www.zelvazelenava.cz/Zelva-zelenava-Testudo-hermanni.html