Provozně ekonomická fakulta

Mendelovy univerzity v Brně


je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Fakulta nabízí všechny tři stupně vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce a ročně se na ni hlásí více než 5500 uchazečů. Před více než deseti lety bylo studium rozšířeno o informatické obory. Výuka je koncipována tak, aby byla dobře využitelná v praxi, což zvyšuje kvalitu absolventů a jejich uplatnění. Život na fakultě se převážně odehrává v novém pavilonu Q, který je plně klimatizován, posluchárny jsou vybaveny moderní multimediální technikou a učebny nabízí přístup ke špičkovým informačním a komunikačním technologiím. Absolventi PEF nacházejí uplatnění v oblasti managementu, obchodu, v evropských institucích, ve finančním sektoru, veřejné správě, i jako informační manažeři a projektanti informačních systémů. Pracovníci Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně zahájili v roce 2012 řešení vědeckého projektu v rámci 7. rámcového programu s finanční podporou Evropské komise a Ministerstva školství ČR.

akademické stupně:

  1. bakalářský
  2. magisterský
  3. doktorský