Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II, všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány nebo jsem jejich autorem.


AKTUALITY

Naše fitness centrum oslaví 1. července 2020 5. narozeiny. Chtěli bychom pozvat všechny na mimořádné aktivity. Stálí členové budou mít po dobu 1 měsíce slevu 5 % na všechna cvičení.

Rezervace: telefonicky - 541 213 550

CO JE TO FITNESS?

Jako fitness se označují sportovní aktivity i celkový životný styl mající za cíl všeobecnou tělesnou kondici, celkovou zdatnost, zlepšení držení těla, zlepšení konceptu postavy apod., při současném působení na upevňování zdraví.

Pro fitness cvičení se používají kromě tradičních činek i různé speciální nástroje, stroje nebo trenažery, které jsou běžně dostupné ve fitness centrech. Všech lidí by se mělo týkat cvičení nebo jakýkoliv pohyb, protože zlepšují všechny aspekty našeho života.

Mimo cvičení pak zájemci většinou dodržují dietní režim, případně používají různé doplňky strav.

Fitness není jen o cvičení, ale o udržení návyků, které jsou udržitelné a skutečně zlepšují náš život.

CO JE TO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Zdravý životní styl, přiměřená váha, dobré zdraví a kondice jsou kombinací správné stravy, pohybu, odpočinku a dobré fyzické a psychické pohody.

Životní styl je tvořen činnostmi, vztahy, zvyklostmi, návyky a způsoby chování souhrnem ustálených praktik každodenního života jednotlivce. Podléháme samozřejmně vlivům prostředí, rodiny, skupiny, někdo více, někdo méně.

Pokud jsme spokojeni, pravděpodobně svůj životní styl nezměníme. je tedy vhodné se v době stresu nad sebou zamyslet, vzít stres jako výzvu ke změně. Důležité je naučit se ralaxovat a dát svému životu určitý režim.


ZDROJE

Co je fitness [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: https://lady-fitness.cz/co-je-fitness-a-jak-zacit/

Zdravý životní styl [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné z:http://www.zivotacukrovka.cz/clanek/387/co-je-to-vlastne-zdravy-zivotni-styl/