O předmětu Webové aplikace

Zaměření předmětu Webové aplikace: Předmět shrnuje základní poznatky v oblasti tvorby webových aplikací z pohledu teoretického i praktického. Posluchači jsou seznámeni s jednotlivými aspekty tvorby webových aplikací a získávají ucelený přehled s možností uplatnění nabytých znalostí v rámci činností analyticko-projekční povahy při realizaci komplexních webových systémů.

Vyučující

Všeobecné kompetence:

  • schopnost aplikace znalosti v praxi
  • schopnost řešit problémy
  • schopnost samostatné práce
  • základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:

  • Schopnost analýzy požadavků na realizaci aplikací ve webovém prostředí
  • Schopnost realizace webových aplikací

Požadavky na ukončení: Odevzdání a prezentace projektu, prokázání znalostí ústní formou či praktickou zkouškou.

Webové aplikace